W Polsce dochodzi rocznie do 40000 przypadków nagłego zatrzymania krążenia, 97000 wypadków w zakładach pracy, firmach oraz gospodarstwach rolnych oraz 35000 wypadków drogowych, w których życie traci co roku 3500 osób. Wiele z tych osób udałoby się uratować, gdybyśmy potrafili udzielać skutecznie pierwszej pomocy.

Dom Wiedzy MENTOR przygotował kompleksową, szeroką ofertę skierowaną dla zakładów pracy.

Oferujemy:

Szkolenia i kursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Istnieje możliwość zorganizowania grupowego szkolenia dla firm i instytucji oraz utworzenia indywidualnego terminu szkolenia dogodnego dla Klienta. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm może być realizowany na terenie Klienta. W ramach szkoleń grupowych oferujemy atrakcyjne i zindywizualizowane stawki za kurs.

Dla dobra naszych kursantów oraz jakości naszej marki, staramy się zapewnić Państwu gwarancję wartościowego nauczania pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej jest bardzo istotny nie tylko z punktu zdrowotnego osoby szkolonej, ale również bezpieczeństwa osób trzecich. Naszym celem jest przygotowanie kursantów do sytuacji kryzysowych, gdzie chwila i szybkie oraz skuteczne działanie, może uratować ludzkie życie. To jednak zapewni wyłącznie wiedza, którą nabyć można na naszym szkoleniu. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla naszych Klientów prowadzi doświadczony ratownik medyczny, który ludzkie życie ratuje każdego dnia.

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej realizowane jest w ramach każdego kursu instruktorskiego oraz trenerskiego, ale w tym przypadku stanowi autonomiczną ofertę, z której można skorzystać w ramach szkoleń doskonalących, bądź w ramach szkolenia pracowników własnej firmy, bądź danej instytucji.

Pracodawca zgodnie z wymogami art. 2091 Kodeksu pracy jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. Natomiast na podstawie zapisów § 44 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca powinien powierzyć obsługę punktów pierwszej pomocy oraz apteczek na każdej zmianie wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

CEL Nabycie i opanowanie przez uczestników szkolenia wiedzy oraz umiejętności w zakresie:

 • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących na miejscu wypadku,
 • organizacji i sposobów udzielania pomocy przedmedycznej na miejscu wypadku,
 • wyposażenia apteczek oraz sposobów jego prawidłowego wykorzystania.

METODY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Zajęcia prowadzone są przez lekarza lub ratownika medycznego.

 • wykład (prezentacja audiowizualna),
 • ćwiczenia praktyczne (praca z apteczką oraz manekinem do resuscytacji).

PROGRAM RAMOWY

 • aspekty prawne omawianych zagadnień,
 • organizacja postępowania na miejscu wypadku,
 • ocena zagrożenia na miejscu wypadku przez osoby udzielające pomocy przedmedycznej,
 • ocena obrażeń u poszkodowanych,
 • zabezpieczanie czynności życiowych u poszkodowanych przy stanach zagrożenia życia wg standardu BLS i BLS AED,
 • przygotowanie manualne do postępowania w najczęstszych zdarzeniach wypadkowych,
 • przygotowanie osób poszkodowanych do transportu,
 • wyposażenie i praktyczne wykorzystanie apteczki,
 • praktyczne ćwiczenia obejmujące pracę z apteczką oraz naukę resuscytacji dorosłych z wykorzystaniem fantomów oraz automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie zarówno w domu jak i w pracy. W walce o ludzkie życie liczy się każda minuta!!! Wiedza jak postępować w takich przypadkach jest niezbędna by ograniczyć szkody związane z urazem lub nawet uratować życie poszkodowanej osobie przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy.