Szkolenie ochrony przeciwpożarowej to jedno z bardziej istotnych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy. Podczas kursu zapewniamy wstęp teoretyczny w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale także praktyczne ćwiczenia obejmujące obsługę gaśnic, hydrantów, agregatów i kocy gaśniczych.

Uczymy jak skutecznie podjąć działania gaśnicze przed przyjazdem oddziałów Straży Pożarnej. U nas otrzymają Państwo również szkolenie tzw. opiekunów pożarowych, którzy w ramach swoich obowiązków zapewniają sprawną i szybką ewakuację ludzi z budynku, co jest istotnym elementem bezpieczeństwa personelu firmy.

Jeśli chcesz mieć pewność, że w przypadku wybuchu pożaru w Twojej firmie nikt nie ucierpi, a straty będą minimalne zgłoś się do nas. Proponujemy wyjątkowe i praktyczne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.

Nasza firma zapewnia następujące szkolenia:

 • Szkolenia teoretyczne – w formie wykładów, które realizowane są przy pomocy nowoczesnych technik przekazu (filmy instruktażowe, prezentacje multimedialne itp.),
 • Szkolenia praktyczne – w formie pokazu obsługi sprzętu gaśniczego,
 • Próbne alarmy oraz sprawdzenie warunków ewakuacji.

Szkolenie osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy w zakresie zwalczania pożarów, ewakuacji ludzi oraz alarmowania służb ratowniczych – zgodnie z art. 2091. § 1 pracodawca jest obowiązany:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do: udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz.719, z dnia 22 czerwca 2010 r.) nakłada na dyrektora obowiązek wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. § 6.1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Zgodnie z Polskim stanem prawnym, plan ewakuacji jest obowiązkowy w:

 • hotelach
 • muzeach
 • w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

Plan ewakuacji

W innych obiektach nie ma wymogu opracowywania planów ewakuacji i wywieszania ich na ścianach budynków, czy na drogach ewakuacyjnych.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej, część graficzna do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, powinna zawierać plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz plan terenu przyległego. W praktyce, często jest to ten sam dokument, z tą różnicą, że nie ma obowiązku wywieszania takiej części graficznej w miejscu ogólnodostępnym, tak jak jest to w przypadku planów ewakuacji, np. dla szkół.

Oznacza to, że każdy administrator, właściciel, użytkownik obiektu, który jest zobligowany opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zobowiązany jest również opracować plan ewakuacji. Pamiętajmy, że powyższa instrukcja wymagana jest dla obiektów, gdzie:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m3,
 • kubatura budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego, niż budynek, przekracza 1000 m2,
 • występuje zagrożenie wybuchem.

Oferujemy profesjonalne wykonanie.

Cena oraz czas realizacji

Usługę tę wyceniamy zawsze indywidualnie.