Obowiązki przedsiębiorcy w ochronie środowiska

Regulacji ekologicznych jest nie mniej niż podatkowych, jednak niewielu przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, że podlegają wymogom ochrony środowiska. Nawet właściciele niewielkich firm, mają do spełnienie szereg obowiązków. Wystarczy używać samochodu lub wytwarzać nieco odpadów, aby mieć obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

  • przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo Działalności Gospodarczej,
  • osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
  • osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
  • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą,
  • osoba fizyczna korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.