Pomoc w dochodzeniu powypadkowym.

Oferujemu Państwu fachową pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu pełnej dokumentacji powypadkowej, którą należy skompletować w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

W tym:

 • Spisanie informacji od świadka
 • Spisanie wyjaśnień poszkodowanego
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego
 • Sporządzenie ewentualnych szkiców, zdjęć z miejsca wypadku
 • Pomoc w sporządzeniu karty statystycznej
 • Pomoc w założeniu/uzupełnieniu rejestru wypadków przy pracy

Rozporządzenia

Dokumentacja powypadkowa musi spełniać wymogi dotyczące m. in. właściwego zebrania informacji od świadka, dokonania poprawnej kwalifikacji wypadku i prawidłowego określenia środków profilaktycznych oraz wniosków, określone w:

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. 2009 Nr 105, poz. 870).

Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1502).

Błędnie lub niekompletnie opisany w dokumentacji wypadek może spowodować, że ZUS odmówi przyznania świadczenia, a pracownik zażąda świadczeń bezpośrednio od pracodawcy.

Każdy pracodawca zobowiązany jest :

 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
 • zabezpieczyć miejsce wypadku
 • powołać zespół powypadkowy!
 • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
 • sporządzić właściwą dokumentację
 • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870), okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników. Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia, rolą powyższego zespołu jest niezwłoczne – po otrzymaniu wiadomości o wypadku – przystąpienie do ustalenia jego okoliczności i przyczyn wypadku.

Nasza oferta adresowana jest do wszystkich pracodawców, którzy chcą zaoszczędzić czas, a także mieć pewność, że dokumentacja jest prawidłowa i zgodna z prawem.

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie.