Sporządzenie Oceny Ryzyka dla każdego stanowiska pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Przeprowadzamy dla Państwa Ocenę Ryzyka Zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w Waszej firmie, dopasowując ją do charakteru zadań waszych pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego polega na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Prawidłowo przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego powinna zapobiegać szkodliwym skutkom zagrożeń występujących w środowisku pracy.